stroomnet

Smart grid en batterijen als oplossing voor uitdagingen stroomnet

Een openbrekende markt voor installateurs is de woning die ‘nul op de meter’ (NOM) wordt gemaakt. Bouwbedrijven investeren fors in woningen die in een jaar net zo veel energie opwekken als huishoudens verbruiken. Maar er bestaan ook nog uitdagingen, bewoners kunnen namelijk een teveel aan energie terugleveren aan het stroomnet.

smart grid

Smart grid Rotterdam van start gegaan met 20.000 aansluitingen

Rotterdam gaat een slim elektriciteitsnet, een smart grid, aanleggen om vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te kunnen stemmen. De stad wil daarmee het elektriciteitsverbruik efficiënter maken en een stap zetten in de energietransitie. Uiteindelijk moeten er een miljoen aansluitingen komen op het smart grid.

Smart Grid Analytics

Smart grid analytics veranderen rol van installateurs met betrekking tot IoT

Of het Internet of Things daadwerkelijk over ‘dingen’ gaat valt te bediscussiëren. Je kunt er namelijk voor pleiten dat het Internet of Things niet over dingen gaat, maar over services. Vooral op het gebied van dataverzameling en smart grid analytics. (Eind)gebruikers zijn vaak namelijk niet geïnteresseerd in technologie, maar wél in het verhogen van hun eigen comfort.

Duurzame Rotterdamse Haven

RSM lanceert samenwerking voor een duurzame Rotterdamse haven

Afnemers van industriële energie, energieleveranciers, smart grid beheerders en energie-platforms in de haven van Rotterdam hebben op 31 augustus de Rotterdam Port Energy Co-operative Workshop bijgewoond. Tijdens deze workshop werd een samenwerking in het leven geroepen voor onderzoek gericht op het bereiken van een duurzame Rotterdamse haven op het gebied van energievoorziening.

CO2 Smart Grid

CO2 Smart Grid: dé uitkomst voor het verminderen van CO2 uitstoot?

Hoe kunnen we genoeg voedsel verbouwen met een krimpend landbouwareaal? Hoe kunnen we iedereen voorzien in genoeg drinkwater? Hoe maken we de transitie naar een veilige, schone en betrouwbare energievoorziening en industrie? Het CO2 smart grid biedt uitkomst! Door een slim netwerk te ontwikkelen dat bronnen, gebruikers en buffers van CO2 met elkaar verbindt is het mogelijk om CO2 te beperken op een nuttige en verantwoorde manier. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016, gehouden op 26 oktober, heeft een groep van 26 bedrijven, organisaties en overheden een overeenkomst getekend die zich richt op het drastisch verminderen van CO2 uitstoot in Nederland. […]