stroomnet
18 augustus 2017

Smart grid en batterijen als oplossing voor uitdagingen stroomnet

Een openbrekende markt voor installateurs is de woning die ‘nul op de meter’ (NOM) wordt gemaakt. Bouwbedrijven investeren fors in woningen die in een jaar net zo veel energie opwekken als huishoudens verbruiken. Maar er bestaan ook nog uitdagingen, bewoners kunnen namelijk een teveel aan energie terugleveren aan het stroomnet.

Lees verder
Smart Grid Analytics
29 november 2016

Smart grid analytics veranderen rol van installateurs met betrekking tot IoT

Of het Internet of Things daadwerkelijk over ‘dingen’ gaat valt te bediscussiëren. Je kunt er namelijk voor pleiten dat het Internet of Things niet over dingen gaat, maar over services. Vooral op het gebied van dataverzameling en smart grid analytics. (Eind)gebruikers zijn vaak namelijk niet geïnteresseerd in technologie, maar wél in het verhogen van hun eigen comfort.

Lees verder
Duurzame Rotterdamse Haven
10 november 2016

RSM lanceert samenwerking voor een duurzame Rotterdamse haven

Afnemers van industriële energie, energieleveranciers, smart grid beheerders en energie-platforms in de haven van Rotterdam hebben op 31 augustus de Rotterdam Port Energy Co-operative Workshop bijgewoond. Tijdens deze workshop werd een samenwerking in het leven geroepen voor onderzoek gericht op het bereiken van een duurzame Rotterdamse haven op het gebied van energievoorziening.

Lees verder
CO2 Smart Grid
8 november 2016

CO2 Smart Grid: dé uitkomst voor het verminderen van CO2 uitstoot?

Hoe kunnen we genoeg voedsel verbouwen met een krimpend landbouwareaal? Hoe kunnen we iedereen voorzien in genoeg drinkwater? Hoe maken we de transitie naar een veilige, schone en betrouwbare energievoorziening en industrie? Het CO2 smart grid biedt uitkomst! Door een slim netwerk te ontwikkelen dat bronnen, gebruikers en buffers van CO2 met elkaar verbindt is het mogelijk om CO2 te beperken op een nuttige en verantwoorde manier. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016, gehouden op 26 oktober, heeft een groep van 26 bedrijven, organisaties en overheden een overeenkomst getekend die zich richt op het drastisch verminderen van CO2 uitstoot in Nederland. […]

Lees verder