bacnet

Oplossing voor achilleshiel BACnet in gebouwautomatisering

Wanneer het management device van BACnet uitvalt, vindt er geen data uitwisseling meer plaats tussen de DDC-systemen. De nieuwe Extra Com Module 4000 (ECM4000) van Kieback&Peter voorkomt communicatiestoringen, zodat de communicatie onder alle omstandigheden doorgaat. Installaties zullen daardoor continu geregeld functioneren.