Smart cities draaien om meer dan techniek: ‘Het Internet of Things vraagt een flexibele stad’

smart cities
Redactie

1 december 2016