Patienten hebben nog weinig benul van voordelen eHealth

Redactie

17 november 2016